Aktuality zo Sveta Bitcoinu a Kryptomien

Čo je blockchain technológia

0 150

Čo je blockchain technológia? 

 

„Praktickým dôsledkom je po prvýkrát spôsob pre užívateľa Internetu previesť jedinečnú časť digitálneho majetku ďalšiemu užívateľovi Internetu tak, že prevod je zaručene bezpečný a ochránený, a všetci vedia, že prevod sa uskutočnil, ale nikto nemôže spochybniť legitimitu prevodu. Dôsledky tohto prelomu je ťažko zveličiť.“ – Marc Andreessen 

 

Z  nadmorskej výšky blockchain nemusí vyzerať inak ako veci, s ktorými ste už oboznámení, napr. Wikipedia.

Pomocou blockchain môže veľa ľudí písať vstupy do záznamu informácií, a komunita užívateľov môže kontrolovať ako je záznam informácií dopĺňaný a aktualizovaný. Tak isto, vstup vo Wikipedii nie je produktom jediného autora. Žiadna osoba nekontroluje informácie.

Pri zostupe na zem sa však rozdiely, ktoré robia blockchain technológiu jedinečnou, stávajú jasnejšími. Zatiaľ čo obe bežia na distribuovaných sieťach (internet), Wikipedia je postavená vo Word Wide Webe (WWW), ktorý používa sieťový model klient-server.
Užívateľ (klient) s oprávneniami priradenými k jeho účtu je schopný zmeniť vstupy Wikipedie uložené na centralizovanom serveri.

Kedykoľvek užívateľ vstúpi na stránku Wikipedie, dostane aktualizovanú verziu „hlavnej kópie“ vstupu Wikipedie. Riadenie databázy zostáva u adminov Wikipedie, ktorí umožňujú prístup a oprávnenia ústrednému orgánu na údržbu.

 

Digitálna chrbtová kosť Wikipedie je podobná vysoko chráneným a centralizovaným databázam, ktoré v súčasnosti vlastnia banky, vlády alebo poisťovne. Riadenie centralizovaných databáz spočíva na ich majiteľoch, vrátane správy aktualizácií, prístupu a ochrany proti kybernetickým hrozbám. Distribuovaná databáza vytvorená blockchain technológiou má v podstate odlišnú digitálnu chrbtovú kosť. To je tiež najvýraznejšia a najdôležitejšia vlastnosť celej blockchain technológie.

„Hlavná kópia“ Wikipedie je upravovaná na serveri a všetci používatelia vidia len jej novú verziu. V prípade blockchain technológie, každý uzol prichádza k tomu istému záveru, kde každý aktualizuje záznam nezávisle, pričom najpopulárnejším záznamom sa stáva de facto oficiálny záznam namiesto toho, aby existovala hlavná kópia.

Transakcie sú vysielané a každý uzol vytvára svoju vlastnú verziu udalostí

Toto je rozdiel, ktorý robí blockchain technológiu tak užitočnú – predstavuje inováciu v oblasti registrácie a distribúcie informácií, ktorá eliminuje potrebu pre dôveryhodnú stranu na udržiavanie digitálnych vzťahov.

Napriek všetkým skvelým vlastnostiam blockchain technológia nie je novou technológiou. Je to kombinácia už dokázaných technológií, ktorá je použitá v novom spôsobe. Bola to konkrétna orchestrácia troch technológií (internet, šifrovanie súkromného kľúča – private key, a protokol upravujúci motiváciu do práce), ktorá sa stala tak užitočnou vďaka nápadu zakladateľa Bitcoinu, Satoshi Nakamota.

 

Výsledkom je systém pre digitálne interakcie, ktorý nepotrebuje dôveryhodnú tretiu stranu. Práca zabezpečenia digitálnych vzťahov je implicitná – poháňaná elegantnou, jednoduchou, avšak robustnou sieťovou architektúrou samotnej blockchain technológie.

 

Definovanie digitálnej dôvery

Dôvera je úsudok o riziku medzi rôznymi stranami v digitálnom svete, kde určovanie dôvery často prechádza na preukazovanie totožnosti (autentifikácia) a preukazovanie oprávnení (autorizácia).

Jednoducho povedané, chceme vedieť „Ste ten, kto skutočne hovoríte, že ste?“ a „Mali by ste byť schopní urobiť to, čo sa snažíte urobiť?“

V prípade blockchain technológie, šifrovanie súkromného kľúča (private key) poskytuje nástroj mocného vlastníctva, ktorý napĺňa požiadavky autentifikácie. Držanie súkromného kľúča (private key) je vlastníctvom. Tiež to ušetrí človeka od potreby zdieľať viac osobných informácií než by bolo potrebné pre burzu, kde ich nechávajú vystavené hackerom.

Autentifikácia nie je dostatočná. Autorizácia – dostatok peňazí, vysielanie správneho typu transakcie, atď. – potrebuje distribuovanú peer-to-peer sieť ako východiskový bod. Distribuovaná sieť znižuje riziko centralizovanej korupcie alebo zlyhania.

Táto distribuovaná sieť sa tiež musí zaviazať k držaniu záznamov a zabezpečeniu siete pre transakcie. Schvaľovanie transakcií je výsledkom celej siete, ktorá uplatňuje pravidlá na základe ktorých bola navrhnutá (protokol blockchain technológie).

Takto overená autentifikácia a autorizácia umožňuje interakcie v digitálnom svete bez spoliehania sa na (drahú) dôveru. V súčasnosti sa podnikatelia po celom svete zobudili na dôsledky tohto rozvoja – nepredstaviteľné, nové a mocné digitálne vzťahy sú možné. Blockchain technológia je často opisovaná ako chrbtová kosť pre vrstvu transakcií na internete, ktorá je základom pre hodnotný internet.

V skutočnosti, nápad, že kryptografické kľúče a zdieľané účtovné knihy môžu povzbudiť užívateľov k zabezpečeniu a formalizovaniu digitálnych vzťahov má predstavy ísť dosť divoko. Všetci od vlád, cez banky až po IT firmy hľadajú spôsob ako vybudovať túto vrstvu transakcií. Autentifikácia a autorizácia, ktoré sú dôležité pre digitálne transakcie sú stanovené ako výsledok konfigurácie blockchain technológie. Tento nápad sa môže uplatniť na akúkoľvek potrebu dôveryhodného systému pre záznamy.

Zanechajte odpoveď

Vašu emailovú adresu nezverejníme.