Aktuality zo Sveta Bitcoinu a Kryptomien

Ako funguje blockchain technológia

0 201

Ako funguje blockchain technológia? 

Ako bolo povedané v našom sprievodcovi „Čo je blockchain technológia?“, existujú tri základné technológie, ktoré v kombinácii vytvárajú blockchain technológiu. Žiadna z nich nie je nová. Avšak, to čo je nové, je ich orchestrácia a použitie.

Týmito technológiami sú: 1) šifrovanie súkromného kľúča (private key), 2) distribuovaná sieť so zdieľanou účtovnou knihou, a 3) povzbudenie slúžiť pre transakcie na sieti, držanie záznamov a zabezpečenie. V nasledovnej časti je vysvetlené ako tieto technológie spolu fungujú, aby zabezpečili digitálne vzťahy.

Kryptografické kľúče 

Dvaja ľudia chcú vykonať prevod cez internet. Každý z nich drží súkromný kľúč (private key) a verejný kľúč (public key).

Hlavným účelom tohto prvku blockchain technológie je vytvoriť bezpečnú referenciu digitálnej identity. Identita je založená na držaní kombinácie súkromných (private) a verejných (public) šifrovacích kľúčov.

Kombinácia týchto kľúčov môže byť videná ako obratná forma súhlasu, čím vytvára extrémne užitočný digitálny podpis. Na druhej strane, tento digitálny podpis poskytuje silnú kontrolu nad vlastníctvom.

Identita

Len silná kontrola vlastníctva nestačí na zabezpečenie digitálnych vzťahov. Zatiaľ čo je autentifikácia vyriešená, tak musí byť skombinovaná s prostriedkami na schválenie transakcií a povolení (autorizácia). Pre blockchain sa to začína distribuovanou sieťou.

Distribuovaná sieť

Výhodu a potrebu pre distribuovanú sieť možno pochopiť pomocou myšlienkového experimentu „ak strom padá v lese“.

Ak strom padá v lese, s kamerami, ktoré jeho pád zaznamenávajú, si môžeme byť celkom istí, ktorý strom padol. Máme viditeľný dôkaz, aj keď podrobnosti (prečo a ako) môžu byť nejasné. Mnoho z hodnoty blockchain Bitcoinu je, pretože je to veľká sieť, kde validátori ako kamery v analógii dosahujú konsenzus tak, že sú svedkami rovnakej veci v rovnakom čase. Namiesto kamier však používajú matematické overovanie. Stručne povedané, veľkosť siete je dôležitá na zabezpečenie siete. To je jedna z najatraktívnejších vlastností blockchain Bitcoinu – je tak veľká a nahromadila obrovské množstvo počítačového výkonu. V čase písania tohto článku, Bitcoin je zabezpečený pomocou 8 481 426 TH/s, viac než 10 000 najväčších bánk vo svete spolu. Ethereum, ktorý sa stále vyvíja je zabezpečený približne 150 TH/s, viac než Google a to je len 2 roky starý a v podstate je ešte v testovacom režime.

Systém zaznamenávania

Keď sú kryptografické kľúče skombinované s touto sieťou, tak sa objaví super užitočná forma digitálnych interakcií. Proces začína tak, že odosielateľovi A, ktorému vezme súkromný kľúč (private key), vytvorí oznámenie nejakého druhu – v prípade Bitcoinu, posielanie sumy kryptomeny – a pripojí ho k verejnému kľúču (public key) príjemcu B.

Protokol 

A blok – obsahuje digitálny podpis, časovú značku a významné informácie – potom je vysielaný všetkým uzlom v sieti.


Protokol sieťového servisu

Realista by mohol spochybniť myšlienkový experiment padajúceho stromu v lese nasledovnou otázkou: Prečo by existovali milióny počítačov s kamerami, ktoré by čakali na zaznamenanie či strom padol? Inými slovami, ako prilákate počítačový výkon, aby slúžil pre zabezpečenie siete?

Pri otvorených verejných blockchain sieťach to zahŕňa ťažbu. Ťažba je postavená na jedinečnom prístupe k starodávnej otázke ekonomiky –  tragédia spoločenstva. Pri blockchain, za ponúknutie počítača, ktorého výkon spracováva zabezpečenie siete, existuje odmena, ktorá je dostupná pre jeden z počítačov. Osobný záujem osoby sa používa na pomoc pri servise verejnej potreby.

Pri Bitcoine je cieľom protokolu eliminovať možnosť použitia toho istého Bitcoinu v oddelených transakciách v rovnakom čase, v takom prípade by bolo ťažké ho zistiť.

Takto sa Bitcoin snaží správať ako zlato, ako majetok. Bitcoiny a ich základné jednotky (Satoshi) musia byť výnimočné, aby boli vlastnené a mali hodnotu. Na dosiahnutie toho, uzly, ktoré slúžia sieti, vytvárajú a udržiavajú históriu transakcií pre každý Bitcoin, pričom pracujú na vyriešení matematických problémov s dôkazom o práci. V podstate hlasujú s ich CPU výkonom, čím vyjadrujú ich súhlas o nových blokoch alebo zamietajú neplatné bloky. Keď väčšina minerov prichádza k rovnakému riešeniu, tým pridávajú nový blok do reťazca. Tento blok dostane časovú značku a môže tiež obsahovať údaje alebo správy.

 

Typ, množstvo a overenie môže byť pre každú blockchain technológiu iné. Je to vecou blockchain protokolu – alebo pravidiel pre ktoré transakcie sú alebo nie sú platné, alebo platné vytvorenie nového bloku. Proces overovania môže byť prispôsobený pre každú blockchain. Keď dostatok uzlov dosiahne konsenzus o tom ako by mali byť transakcie overené, tak môžu byť vytvorené akékoľvek potrebné pravidlá a stimuly. Je to situáciou voľby ochutnávača a ľudia len začínajú experimentovať.

Súčasne sa nachádzame v období rozvoja blockchain technológie, kde beží veľa takýchto pokusov. Jedinými závermi, ktoré sme doteraz vyvodili sú, že už plne chápeme zručnosť blockchain protokolov.

Viac o tom nájdete v našich príručkách s„Aké sú použitia a prípady použitia pre blockchain technológiu?“ a „Aký je rozdiel medzi otvorenými a oprávnenými blockchain technológiami?“

Zanechajte odpoveď

Vašu emailovú adresu nezverejníme.