Aktuality zo Sveta Bitcoinu a Kryptomien

Čo je distribuovaná účtovná kniha

0 203

 

Čo je distribuovaná účtovná kniha?

 

Účtovné knihy, základ účtovníctva, sú tak staré ako písanie a peniaze.

 

Materiál, z ktorých boli vytvorené je hlina, drevené palice (ktoré boli nebezpečenstvom požiaru), kameň, papyrus a papier. Akonáhle sa počítače začali normalizovať v 80. a 90. rokoch, papierové záznamy boli zdigitalizované, často manuálnym zadávaním údajov.

 

Tieto skoré digitálne účtovné knihy napodobňovali katalogizáciu a účtovníctvo papierovo-založeného sveta a mohlo sa povedať, že digitalizácia sa viac používala na logistiku papierových dokumentov než ich tvorbu. Papierovo-založené inštitúcie zostávajú chrbtovou kosťou našej spoločnosti: peniaze, pečate, ručné podpisy, účty, certifikáty a používanie podvojného účtovníctva. Počítačový výkon a prelomy v kryptografii spolu s objavením a použitím niektorých nových a zaujímavých algoritmov umožnilo tvorbu distribuovaných účtovných kníh. V najjednoduchšej forme, distribuovaná účtovná kniha je databáza, ktoré je držaná a aktualizovaná nezávisle každým účastníkom (alebo uzlom) vo veľkej sieti. Distribúcia je výnimočná: záznamy nie sú prenášané na rôzne uzly ústredným orgánom, ale namiesto toho sú nezávisle tvorené a držané každým uzlom.

 

To znamená, že každý jeden uzol na sieti spracováva každú transakciu, čím prichádza k jej záverom a potom hlasuje o týchto záveroch, aby zabezpečil, že väčšina súhlasí s týmito závermi.

Akonáhle sa dosiahne konsenzus, distribuovaná účtovná kniha sa aktualizuje a všetky uzly udržiavajú ich vlastnú identickú kópiu účtovnej knihy. Táto architektúra umožňuje novú zručnosť ako systém zaznamenávania, ktorý presahuje rámec jednoduchej databázy. Distribuované účtovné knihy sú dynamickou formou média a majú vlastnosti a schopnosti, ktoré ďaleko presahujú statické papierové účtovné knihy. Pre viac informácii o tom si prečítajte našu príručku „Čo dokáže blockchain?“ Nateraz, krátkou verziou je, že nám umožňujú formalizovať a zabezpečovať nové druhy vzťahov v digitálnom svete.

Podstatou týchto nových druhov vzťahov je, že náklady na dôveru (doteraz poskytovanú notármi, právnikmi, bankami, úradníkmi zodpovednými za dodržiavanie predpisov, vládami, atď…) sú eliminované architektúrou a kvalitami distribuovaných účtovných kníh. Naša Wikipedia analógia v našej príručke „Čo je blockchain technológia“ naráža na silu týchto nových druhov vzťahov.

Vynájdenie distribuovaných účtovných kníh predstavuje revolúciu v tom ako sú informácie zhromažďované a komunikované. Tiež sa to uplatňuje pri statických údajoch (register) a dynamických údajoch (transakcie). Distribuované účtovné knihy umožňujú užívateľom presunúť sa nad rámec jednoduchej úschovy databázy a presmerovať energiu na to ako používame, manipulujeme a extrahujeme hodnotu z databáz – menej na údržbu databázy, viac na riadenie systému zaznamenávania.

Zanechajte odpoveď

Vašu emailovú adresu nezverejníme.